luterin

157 tekstów – auto­rem jest lu­terin.

bez

cza­sem udaję że jesteś
w cieniu za filiżanką
uk­ry­wam drżące palce

nie mówi­my o śmierci
i że miesiąc deszczowy

każdą barwą stęsknioną
woła cię twój ogród

ane­mony w białych sukienkach
i pi­wonia wariatka
ta co lu­bi moknąć

i ze wszys­tkich próśb moich
ta naj­bar­dziej uparta
i naj­bar­dziej
samotna

ale jeśli poproszę
może nie zdarzy się środa

może ktoś
źle to wszys­tko wymyślił

że pat­rzę te­raz w niebo
ten dom dziwny

bez okna 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 czerwca 2016, 00:21

czym jest sa­mot­ność jeśli nie kołyską z której nas
dzieci głod­ne miłości na chwilę tyl­ko
pod­noszą czy­jeś ręce 

myśl dnia z 20 lutego 2016 roku
zebrała 38 fiszek • 8 lutego 2016, 22:04

kolory bardziej ciemne niż jasne

nie wiesz
mod­litw moich nie słyszysz
a niebo i twoją dźwi­ga samotność

męczy mnie dni jaskrawość

za­sypiam kiedy ćmy
noc w zębach przy­noszą
do rąk się łaszą

niezmiennie

cień
mo­ja kołys­ka cicha
jut­ra mi kradnie

za­myka drzwi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 grudnia 2015, 23:07

bez pretensji

jeszcze nie wszys­tko stra­cone myśli ten co traci
ja też biegłam py­taniem co mogę ci oddać
ulu­biony to­mik
płytę z autog­ra­fem

pamięć
co mglis­tych tęczówek witraż
trzy­ma jak opłatek

wszys­tko mogę

dni
które dopiero
piszą się w błękicie

życie włas­ne za jej życie

- nie wzięłaś 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 10 grudnia 2015, 19:10

po stokroć

nie cze­kaj

w cze­kaniu ziar­na kiełkują złe
ja w pętli win już mam odpowiedź
ty śle­piec śmie­szny że jeszcze
nie wiesz

a prze­cież bar­dziej jestem
niż wszys­tko
krew strudze krwi
wierna

choć cierń spod powiek 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 listopada 2015, 20:54

za mną chyba już nic

co wziąć
może w kie­szeń żyrandol
kiedy za­pad­nie ciemność
jak antidotum

a potem
brnąć brnąć w wszys­tko jedno
jak w drogę niedorzeczną
niepewną

głupio całkiem
os­tatnie zdjęcie
na rozpałkę

gdy zimno

gdy inaczej nie można 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 października 2015, 20:02

nie do powiedzenia

praw­dy o to­bie bałabym się dotknąć
o klątwy sto­py zranić
wyrzec cze­go nig­dy nie wyrzekłam
marzeń rzu­conych
w nies­kończo­ność planet

nie wiem czy róże kłamią

wiem że w gęstwi­nie rąk
umierają samotnie

książę mój mały

od ba­jek na dobranoc 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 kwietnia 2015, 23:57

w zaćmieniu jasności

nieśmier­telność mo­ja mówiłeś
to ja i opo­wieść o sadzie
kiedy sa­ma będę jabłonią
a w świat pobiegną
oczy twoje
w moich

i tak dalej 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 marca 2015, 15:34

trochę o tęsknocie

pa­miętam drżenie ciszy
w kas­kadzie oddechów
spląta­nych prag­nień szepty
w ma­gii uniesieniu

i za­pom­nieć nie chcę
fo­tog­ra­fii chwili
trwam i dla jej oca­lenia
po­zos­taję w cieniu

jes­tem

choć świata mniej
choć zgu­bił mnie twój błękit
chłonąc no­we cu­da
tęcze krajobrazy

nie przychodzę często

cza­sem kiedy zaśniesz
i nie wiesz
że to ja właśnie

z rzęs ot­chłani czarnej
rosą kryształową
do­tykam two­jej twarzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 marca 2015, 21:16

jeśli

omiń
niecier­pli­wość moich snów
ścieżek mar­twych wydeptywanie
do wiosny

dłoniom co więcej mądrości
mają niż słowa

każ objąć

niez­bu­dowa­ny dom
imię jak dym
płaczącą sosnę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 lutego 2015, 22:10
luterin

Zabraniam publikowania moich autorskich tekstów w jakiejkolwiek formie, we fragmentach, bądź w całości, bez mojej wyraźnej zgody i wiedzy na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). najbardziej o mnie... Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

luterin

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 września 2018, 16:38Gaia sko­men­to­wał tek­st bez

1 września 2018, 22:25luterin sko­men­to­wał tek­st o porzu­ceniu

29 września 2017, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st bez

17 października 2016, 12:54Sheldonia sko­men­to­wał tek­st trochę o tęskno­cie

23 czerwca 2016, 10:44gabaldon sko­men­to­wał tek­st czym jest sa­mot­ność jeśli [...]

4 czerwca 2016, 11:01marka sko­men­to­wał tek­st bez

4 czerwca 2016, 10:57krysta sko­men­to­wał tek­st bez

12 marca 2016, 23:33luterin sko­men­to­wał tek­st Bocznica

12 marca 2016, 23:25luterin sko­men­to­wał tek­st czym jest sa­mot­ność jeśli [...]